Projekty EU

SEC / Projekty EU

Názov projektu: Implementácia progresívnych CNC technológií na rozšírenie portfólia produktov a zvýšenie efektivity a flexibility výrobného procesu

Prijímateľ: SEC spol. s r. o., Mariánska dolina 1, 949 01 Nitra

Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti výrobcu komplexných osvetľovacích systémov koľajových vozidiel inštalovaním inovatívnej CNC technológie a automatizáciou vnútropodnikovej logistiky

Výška finančného príspevku: 673 750 €

Realizácia projektu: 10/2017 – 12/2018

Kúpna zmluva uzavretá s víťazom verejného obstarávania: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/898856